Αναζήτηση
Greek
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  Menu Close

  Όροι Χρήσης

  Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

  Έκδοση 1.0

  Ο ιστότοπος www.pistacchio.gr εφεξής καλούμενος «Εταιρεία» είναι ένα έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και ανήκει στην CientoLunaSRL.

  Αυτοί οι Όροι Χρήσης περιγράφουν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις που επιβλέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. ΕΑΝ ΔΙΑΦΩΝΕΤΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΜΗ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

  Πρόσβαση στον Ιστότοπο

  Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων.

  Η Εταιρεία σας χορηγεί μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή, περιορισμένη άδεια πρόσβασης στον Ιστότοπο αποκλειστικά για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση.

  Ορισμένοι Περιορισμοί.

  Τα δικαιώματα που σας έχουν εγκριθεί με αυτούς τους Όρους υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) δεν θα πουλήσετε, ενοικιάσετε, μεταβιβάσετε, εκχωρείσετε, διανέμετε, φιλοξενείσετε ή εκμεταλλεύτείτε εμπορικά τον Ιστότοπο. (β) δεν πρέπει να αλλάξετε, να αποσυναρμολογήσετε, οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας. (γ) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο για να δημιουργήσετε έναν παρόμοιο ή ανταγωνιστικό ιστότοπο. και (δ) εκτός εάν αναφέρεται ρητώς στο παρόν, κανένα μέρος του Ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευτεί, ληφθεί, αναρτηθεί ή μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ​​εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

  Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων.

  Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων ή/και να εμφανίζει διαφημίσεις για τρίτα μέρη. Τέτοιοι Σύνδεσμοι και Διαφημίσεις Τρίτων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτων. Η Εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων μόνο ως διευκόλυνσή σας και δεν ελέγχει, εγκρίνει, παρακολουθεί, εγγυάται ή προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων. Χρησιμοποιείτε όλους τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να τηρείτε κατάλληλο επίπεδο προσοχής και διακριτικότητας. Όταν κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε από τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων, ισχύουν οι ισχύοντες όροι και πολιτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων του τρίτου μέρους.

  Γενικοί όροι

  Αυτοί οι Όροι υπόκεινται σε περιστασιακή αναθεώρηση και εάν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε στέλνοντάς σας ένα e-mail στην τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε ή/και δημοσιεύοντας ευδιάκριτα ειδοποίηση για τις αλλαγές στο Ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι να μας παρέχετε την πιο πρόσφατη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε περίπτωση που η τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρείχατε δεν είναι έγκυρη, η αποστολή του e-mail που περιέχει τέτοια ειδοποίηση θα αποτελεί ωστόσο απόδειξη αποστολής και ενημέρωσης σας για τις αλλαγές που περιγράφονται στην ειδοποίηση. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπού μας μετά την ειδοποίηση τέτοιων αλλαγών θα υποδηλώνει την αποδοχή και τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων αλλαγών.

  Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

  Η επικοινωνία μεταξύ σας και της Εταιρείας χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα, είτε χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο είτε μας στέλνετε email, είτε αν η Εταιρεία δημοσιεύει ειδοποιήσεις στον Ιστότοπο ή επικοινωνεί μαζί σας μέσω email. Για συμβατικούς σκοπούς, (α) συναινείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή. και (β) συμφωνείτε ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις, συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες ανακοινώσεις που σας παρέχει η Εταιρεία ηλεκτρονικά πληρούν οποιαδήποτε νομική υποχρέωση που θα πληρούσαν αυτές οι επικοινωνίες εάν ήταν σε έντυπη μορφή.

  Συνολική Συμφωνία

  Αυτοί οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ σας και εμάς σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Οι τίτλοι των ενοτήτων σε αυτούς τους Όρους είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν έχουν νομική ή συμβατική ισχύ. Η λέξη "συμπεριλαμβανομένων" σημαίνει "συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό". Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων δεν θα παραβιαστούν και η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα θεωρηθεί τροποποιημένη ώστε να είναι έγκυρη και εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η σχέση σας με την Εταιρεία είναι σχέση ανεξάρτητου εργολάβου και κανένα από τα μέρη δεν είναι αντιπρόσωπος ή συνεργάτης του άλλου. Αυτοί οι Όροι, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας στο παρόν, δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν, να ανατεθούν σε υπεργολαβία, να ανατεθούν ή να μεταβιβαστούν με άλλο τρόπο από εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και οποιαδήποτε απόπειρα ανάθεσης, υπεργολαβίας, ανάθεσης ή μεταβίβασης κατά παράβαση των προαναφερθέντων θα είναι άκυρη και κενός. Η Εταιρεία μπορεί ελεύθερα να εκχωρήσει αυτούς τους Όρους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους είναι δεσμευτικοί για τους εκδοχείς.

  Πληροφορίες περί πνευματικών δικαιωμάτων/εμπορικών σημάτων.

  Πνευματικά δικαιώματα ©. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα τα σήματα υπηρεσιών καθως και τα αρχεία πολυμέσων (φωτογραφίες, βίντεο) που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία άλλων τρίτων. Δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή τη συγκατάθεση τρίτου μέρους που μπορεί να κατέχει αυτό το υλικό.

  Στοιχεία επικοινωνίας

  Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείουinfo@pistacchio.gr